het verhaal van rinus, met bronvermelding

 
Het verhaal van Rinus en Anna is door deze website geweven.

Hieronder alle afleveringen op volgorde, gevolgd door een opgave van de gebruikte literatuur.
In de afleveringen wordt verwezen naar talloze links.

(meer)


 

 

dichters A - E(meer)


 

 

dichters F - J(meer)


 

 

dichters P - T(meer)


 

 

dichters U - Z(meer)


 07-08-31 heugenis hechtenis

 Haar naam liep leeg. Toen zij
wegsliep zweeg alles.

De taal van haar adem
tot stilte gestold.

(meer)


 07-08-31 slot

 

uit de aantekeningen van Huub
oktober 1999 – november 2000
uitgetiept en geordend door Alma


(meer)


 07-08-30 huub

 
Marie heeft het precies zo gedaan als ze had bedacht.

(meer)


 07-08-30 tafel (2)

 Tafel (2)

(meer)


 07-08-29 maria

 


Ze loopt door de donkere winkelstraat, de kraag hoog opgetrokken, haar handen diep in haar zakken.

(meer)


 07-08-29 visioenen

 Visioenen

(meer)


 07-08-28 de jaren in gevangenschap

 


De brief van de pastoor heeft niets uitgehaald.

(meer)


 07-08-27 perspectief

 In een nog niet gelezen NRC van de stapel nog niet gelezen kranten las ik gisteren dat er een nieuwe bundel van Wislawa Szymborska gaat verschijnen. Dat is voor liefhebbers van haar werk geweldig nieuws. De NRC geeft alvast een voorproefje.

(meer)


 07-08-26 uit het oog uit het hart

 Als het iemand is
is het dus die iemand
die ons neerslaat
wegmaait, al ons gras

(meer)


 07-08-25 een nadag

 Het moest er eenmaal van komen dat men alles
al kende, dat weer overal gras mokte
waar het ontzegd was, dat de mondige heg
het uitzicht benam, de bijl moest geslepen

(meer)


 07-08-24 an, 1971

 Verliezen lukte beter: daar heb ik ternauwernood
één dichtbundel over gedaan. Ik won
de Prijs van de Vlaamse Provinciën met jouw dood.
Ik herinner me vooral dat ik mijn bril niet vinden kon.

(meer)


 07-08-23 waarschijnlijk heb ik niets met je te maken

 Waarschijnlijk heb ik niets met je te maken
of minder en steeds minder dan het scheen,
toen je lichaam vouwde om mij heen
en wij de veranderde woorden spraken.

(meer)


 07-08-22 bij Loosdrecht

 Bij Loosdrecht

(meer)


 07-08-21 er zijn uren

 Er zijn uren

(meer)


 07-08-20 het slangetje

 Er was eens een klein kind, en z’n moeder gaf hem iedere dag een kommetje brood in melk geweekt, en daar ging het kind altijd buiten mee zitten op het erf.

(meer)


 07-08-20 robinetta

 ‘Zijt ge daar weder!’ zeide Wistik en knikte hartelijk. ‘Dat doet mij zeer veel genoegen. Waar is uw vriend?’
‘Daarginder. Ik wilde u alleen nog één vraag doen. Wilt ge mij daarop antwoorden?’
‘Gij zijt bij menschen geweest, niet waar? - Is het u om mijn geheim te doen?’
‘Wie zal dat boekje vinden, Wistik?’
‘Ja, ja! dat is het! dat is het! - Wilt ge mij helpen, als ik het u zeg?’
‘Als ik kan, - zeker!’
‘Luister dan, Johannes!’ Wistik zette verbazend groote oogen en trok zijn wenkbrauwen hooger op dan ooit. Toen fluisterde hij langs den rug van zijn handje: ‘Menschen hebben het gouden kistje, elfen hebben den gouden sleutel, elfenvijand vindt het niet, menschenvriend slechts opent het. Lentenacht is de rechte tijd, en roodborstje weet den weg.’
‘Is dat waar? Is dat waar?’ riep Johannes en dacht aan zijn sleuteltje.
‘Ja!’ zeide Wistik.
‘Waarom vond het nog niemand dan? Zooveel menschen zoeken er naar.’
‘Ik heb geen mensch, geen mensch gezegd, wat ik u vertrouwd heb. Ik vond nog nooit een elfenvriend.’
‘Ik heb het, Wistik! - ik kan u helpen!’ Johannes juichte en klapte in de handen. ‘Ik zal het Windekind vragen.’

O-O-O-O-O(meer)


 07-08-20 roodborstje

 Een roodborstje dat tegen het raam tikt.
Niet tegen het raam, maar tegen het ei waarin het zit en het ei breekt in tweeën.
Niet het ei, maar het ijs dat scheurt van Groenland naar beneden.

(meer)


 07-08-19 Het duurde lang voor haar gedachten

 Het duurde lang voor haar gedachten
zich konden scheiden van zijn duidlijk beeld
toen leek het of het hevig schrijnen was geheeld
en hield zij op hem daaglijks te verwachten.

(meer)


 07-08-18 Gelukkige Liefde

 Gelukkige liefde. Is dat normaal,
verdient dat respect, heeft dat nut-
wat moet de wereld met twee mensen
die voor elkaar de hele wereld zijn?

(meer)


 07-08-17 against coupling

 Against Coupling

(meer)


 07-08-16 Houd je gedachten af

 
(Po Tsju I)


(meer)


 07-08-15 daarna

 Daarna
hebben we het raam gesloten
de ontroering
als een zijden zakdoek
kuis tussen ons gespreid.

(meer)


 07-08-14 irrgarten

 ‘Als u hier wilt ontsnappen aan de dood,
gast, hoveling, denk dan voor u begint
aan de Griek Theseus, loop niet roekeloos
zo maar een pad in van het labyrint.

(meer)


 07-08-13 Het museum van de kindertijd

 Het is altijd ergens, maar wie het bij toeval ontdekt
in een naamloze straat, stuit meestal op een
dichte deur waarachter stilte heerst

(meer)


 07-08-12 Geloven de doden met ons mee?

 Geloven de doden met ons mee?
Zij die in de golven geloven
rusten zalig op de zee
of iets daarboven,

(meer)


 07-08-11 BASHO

 BASHÕ III

(meer)


 07-08-10 Aan de Dood Gezongen

 Aan de Dood Gezongen

(meer)


 07-08-09 Huub's teksten

 Een aantal lezers heeft me gevraagd naar de teksten van de muziek die Huub koos. Ik geef ze hieronder met alle plezier.

(meer)


 07-08-08 het is geen honger

 het is geen honger

(meer)


 07-08-07 bezit

 Er was een gedicht van Rawie dat Huub al jaren in zijn agenda had zitten. Hij vroeg Camiel het voor te lezen aan het einde van de bijeenkomst.

Camiel vond het eng, hij had toen nog niet veel met gedichten en er waren honderden mensen. Maar hij heeft het wel gedaan. Tof.(meer)


 07-08-06 eerste keer

 Eerste keer

(meer)


 07-08-05 herinner mij

 Herinner mij. Ik heb mij neergeschreven
op de rand van nu en daarna en toen,
omdat ik niet anders kon, wilde doen
en ik leven moest, het uitriep van leven.

(meer)


 07-08-04 tijd is geen lijn

 Tijd is geen lijn

(meer)


 07-08-03 Dit zijn de bleeke, bleeklichte weken,

 Dit zijn de bleeke, bleeklichte weken,
'k zie de menschen gaan, ze steken
hun schamele hoofden in 't stil daglicht,
elk heeft een ander gezicht.

(meer)


 07-08-02 Stoelen samen gekocht

 Stoelen samen gekocht
Bij Eigen Huis of Ons Home.
Vrolijk moesten ze, rood
zei je. Rood gezocht.

(meer)