07-02-28 VOOR WIE DIT LEEST

 Gedrukte letters laat ik U hier kijken,
maar met mijn warme mond kan ik niet spreken,
mijn hete hand uit dit papier niet steken;
wat kan ik doen? Ik kan U niet bereiken.

(meer)


 07-02-27 koorddansen

 Altijd op zoek naar een navelstreng
nu de eerste niet langer bestaat,
balanceer ik op de ragdunne draad
van blik tot blik, tot het ogenblik
dat ik opnieuw jij
en jij ik.

(meer)


 07-02-26 droom

 Droom

(meer)


 07-02-25 erf

 De woning leunt
tegen de wind.
Verholen steunt
het dakgebint.

(meer)


 07-02-24 over de heuvel

 Over de heuvel rent een vrouw,
veert op ijswitte sportschoenen.

(meer)


 07-02-23 twee minuten lente

 Twee minuten lente

(meer)


 07-02-22 silence

 

beluister

Silence

(meer)


 07-02-21 De maskers van de waanzin

 Men kan het nog wel waanzin noemen
wanneer men niet beter weet
maar er is de hand die leven vreet
er zijn de voeten die de ster bewandelen

(meer)


 07-02-20 het narrenschip van sebastian brant

 
Het wonder van het narrenkleed
is, dat alleen een ander weet
dat men het draagt. Zelf ziet men het niet
tot eigen vreugde en elks verdriet

(meer)


 07-02-19 lied voor mezelf

 Mijn Heer, mijn schip is op de zee.
Ik vraag U niet: laat kalm zijn de baren nu;
wie klaagt, draagt hij niet met zich mee
bestendig een poel die eens zich sluiten zal over zijn hoofd?

(meer)


 07-02-18 tante jet

 
Ontwaakt, verworpenen der aarde!
Ontwaakt, verdoemde in hongers sfeer!
Reedlijk willen stroomt over de aarde
En die stroom rijst al meer en meer.
Sterft, gij oude vormen en gedachten!
Slaafgeboornen,ontwaakt,ontwaakt!
De wereld steunt op nieuwe krachten,
Begeerte heeft ons aangeraakt!

(meer)


 07-02-17 zeker heb ik jou zo gezocht

 Zeker heb ik jou zo gezocht.
Had in mij een naamloos niets
al haast de vorm van iets
aangenomen dat nog

(meer)


 07-02-16 Het sceen teen moeste ghestorven sijn

 

(meer)


 07-02-15 je praat nuchter over de liefde

 Liefde

(meer)


 07-02-14 niets

 Het leven
je zou het je moeten kunnen
herinneren
als een buitenlandse reis

(meer)


 07-02-13 eeuwig heden

 Vandaag

vraag ik meer dan enkel het oor
van mijn liefhebber

(meer)


 07-02-12 zonder begeerte, zonder hoop

 Zonder begeerte, zonder hoop
op beloning, ook niet uit angst voor straf,
de roekeloze, de meedogenloze schoonheid

(meer)


 07-02-11 ruis, branding

 Ruis, branding, waai o ondoorgrondelijke
wind en effen voor mij het geluid van

(meer)


 07-02-10 hoe ook het lot met kwelling u mag slaan

 Soefisch

O zoetheid van te lachen zonder mond
en zonder oogen te bezien het wereldrond!
Zit stil en reis; o zoetheid van een tocht
zonder vermoeidheid, zonder voetenwond!


(meer)


 07-02-09 ik ben een dichter

 Ik ben een dichter en der Schoonheid zoon.
Alles wat schoon is, is me een vreugd altijd.
Mijn hart is menschlijk, maar of 'k lach of lijd,
Mijn lachen en mijn leed zijn beide schoon.

(meer)


 07-02-08 als je weet waar ik ben

 (ook voor jan m. te o. en het stel dat elkaar nog 5000 jaar in stilte en ongestoord had moeten blijven omarmen)

(meer)


 07-02-07 nu

 Nu
het gedicht gebeurt nu
in het lichaam ervan gebeurt
dit. het ademt en het
loopt en als je

(meer)


 07-02-06 als ooit

 Als ooit

(meer)


 07-02-05 roep het begin op

 Roep het begin op

(meer)


 07-02-04 la gioconda

 Tot in de wolken heb ik je gezocht.
Van je luchtige tred geen spoor.
Geen lichtval waarin je hals
was verstrikt. Geen blauwe paden
waar jij op mij wachtte.

(meer)


 07-02-03 lepeltje

 Lepeltje

(meer)


 07-02-02 een psalm voor stervenden

 EEN PSALM VOOR STERVENDEN

I ------- LANGZAAM

Systeem, wanneer wij luisteren
als levenden naar de bijna doden
horen wij ze rare dingen fluisteren

(meer)


 07-02-01 DE DRIE MOGELIJKHEDEN van het menselijk denken

 Op de fiets gaat alles wel langzaam
maar toch nog behoorlijk hard.

(meer)