dichters F - JF

Hans Favereij
Het onbestaanbare
Het wak naderend
In een van die vooravonden
Is er tijd te over
Telkens moet ik van je houden
Uitdrijving
Zodra ik mijn ogen opsla
Zonder begeerte, zonder hoop

Erich Fried
Het is wat het is
Iemand zingt

G

Eva Gerlach
De dorpelen en de gesloten vensters
De drijvende wind
Kruim
Nu
Olve et coagula

Ida Gerhardt
Dank aan de ezel
Het carillon
Het onherroepelijke
Zum Tode

Annemieke Gerrist

Vanmorgen

Guido Gezelle
Lofzang der zonne

Kahlil Gibran
Over sterven

Jo Gisekin
Daarna

Herman Gorter
Al de dingen zijn aan het bezinnen
d’ Achturendag
Het zijn de bleeke, bleeklichte weken
Ik ben alleen in het lamplicht
Ik kom om ’t groene hout
’t Is zwart en donker
Twee lampen
Weet iemand wat op aard’ het schoonste is

Jo Govaerts
Ik woonde lang onder de mensen
Jij bent gegroeid

Guillaume van der Graft
Heugenis hechtenis


Jorie Graham
The geese – De ganzen

J.Greshoff
Voor den storm

Grimm
De Spielhansl – Speelhans
Het slangetje

H

Haiku
Raar

Jan Hanlo
Vers bij 7 juni 1951

Toon Hermans
Versje

Judith Herzberg
Alleen in een klein huis
Au
Ik ben degene
Liedje
Liedje
Ziekenbezoek
Zoals

Ingmar Heytze
Droom I, II, III
Projectie
Wakker

Hildebrand
Fragment Camera Obscura

Jacob von Hoddis
Weltende 1911

Hooglied van Salomon: zie Bijbel

Ed.Hoornik
Een vrouw beminnen
Hebben en zijn
Overgang

Huub
Axel
Diagnose
Je moet
Nieuwjaarskaarten
Reisverslag
Trippeltrappel
Zomerkomkommers

Elin ap Hywel
Soep

J

Tjitske Jansen
Denk niet aan een rode tas
Een draak verslaan

Esther Jansma
Afwezigheid
Alles is nieuw
De geliefden
De val
De verzamelaar
Grond
Tussen twee haakjes
Zo iemand die alles onthoudt

Jo Janssen
Koninginnepage

C.O.Jellema
Neem in je hand
November
Zomernacht

Atte Jongstra

Tochtig


Over het lijden

Alle pogingen te ontkomen
aan de zogenaamde bittere drinkbeker -
door bespiegeling
bezeten acties voor zwerfkatten
diepe ademhaling
religie -
hebben gefaald

je moet berusten
het hoofd kalm buigen
niet handenwringen
het lijden heel gewoon gebruiken
als een prothese
zonder valse schaamte
maar ook zonder nodeloze trots

niet boven de hoofden uit
met je armstomp te keer gaan
niet door getik met je blindenstok
anderen bij hun maaltijd storen

de bittere kruidenthee drinken
maar niet tot de laatste teug
bedachtzaam een paar slokjes
voor later bewaren

aanvaarden
maar tegelijkertijd
in jezelf isoleren
en als het enigszins kan
de materie van het lijden verwerken
tot een ding of persoon

spelen
natuurlijk
ermee
spelen

er spelletjes mee doen
heel voorzichtig
als met een ziek kind
misschien ontlok je tenslotte
door domme kunstjes
een zwakke
glimlach

Zbigniew Herbert
(uit: Machine van woorden, 1975)
vertaling: Esselien 't Hart en Henk Proeme