07-08-30 sporen (73)

Die junks in Rotterdam zullen wel denken: sóówéé, se gaan wel vokking ver hier om ons deruit te kraige.


Eerst de Calypso plat -


en toen kwam de dominee z'n gat -


en straks gaat HEEL centraal tegen de vlakte!
Sóówéé.


En hoe moet het nu met Rotterdam nu ook de tekst van Ehrmann pleite is? Dat wordt geheid een zootje.

Ik zag op het nieuws dat de letters 'NAAR DE TREINEN' worden overgeplaatst naar het noodstation. Hang Ehrmann er dan maar onder:

Wees kalm temidden van het lawaai en de haast
en bedenk, welke vrede er in stilte kan heersen.