07-08-29 rechtgezet


Nog net tijd, iets recht te zetten.

Op het scheiden van de markt kreeg ik twee lesbrieven voor kinderen te pakken. Ze zijn in 1995 uitgegeven door de Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening en de Stichting Nationaal Monument Kamp Vught.

De eerste, 'Staatsgevaarlijk door de oorlog', handelt over kamp Vught in de Tweede Wereldoorlog en betreft de periode waarin het kamp door de Duitsers als concentratiekamp werd gebruikt.

De tweede, 'Op hoog bevel van elders', gaat over Kinderen en het Kamp Vught in de periode van 1943 - 1949. Die tweede lesbrief bevat een hoofdstuk over kinderen van foute ouders.

Eerder was ik negatief-kritisch over de officiële website van monument kamp Vught. Daar wordt de periode waarin het kamp werd gebruikt als opslagplaats voor vele 'foute' Nederlanders afgedaan met twee zinnen, die bovendien de werkelijkheid nogal geweld aandoen.

Ik ben blij te mogen constateren dat de lesbrief aanzienlijk genuanceerder is. Beschreven wordt hoe de regering handelde, hoe de verzetsgroepen handelden, hoe de regelgeving was. Maar die tekst is doorsneden met persoonlijke getuigenissen (met bronvermelding) die onverbloemd laten zien hoe scheef er vaak werd gehandeld en hoe chaotisch die periode was.

Er wordt daarnaast uitgebreid stilgestaan bij de ervaringen van kinderen van gedetineerden, soms zelf ook gevangengenomen.

Een aanrader, deze lesbrief. Het ware te wensen dat monument kamp Vught diezelfde genuanceerdheid doorvoerde op haar website. Daar wordt die zeker niet slechter van.